Είμαι ο Ευάγγελος Καλαϊτζίδης και εδώ θα βρεις ιδέες , παρουσιάσεις εργαλείων , tips και άλλα τόσα ενδιαφέροντα απο τον χώρο του ελαιολάδου.

Contact Me

zeolithos

Ζεόλιθος !!!

Τι είναι ο Ζεόλιθος ;

Ο ζεόλιθος είναι μικροπορώδες αργυλοπυριτικό ορυκτό που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων ως προσροφητικό και καταλύτης. Εφαρμόζεται στο έδαφος και βελτιώνοντας την ποιότητα του. 

Ποιες είναι οι ευεργετικές του ιδιότητες στην γεωργία;

 • Συγκρατεί τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος.
 • Μειώνει τις απώλειες θρεπτικών στοιχείων λόγω αεριοποίησης ή υδατομεταφοράς  συμβάλλοντας στη μείωση χρήσης λιπασμάτων κατά 20-25%.
 • Αποδεσμεύει σταδιακά τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος.
 • Η λιγότερη χρήση λιπασμάτων επιφέρει λιγότερη έκπλυση αυτών μέσω του νερού, μιας που πραγματοποιείται και καλύτερη αποστράγγιση. Έτσι, μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος.
 • Ενισχύει την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και την ανάπτυξη της καλλιέργειας.
 • Εξουδετερώνει τα όξινα συστατικά του εδάφους ανεβάζοντας το pH
 • Είναι 100% φυσικό προϊόν που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία.
 • Έχει χαμηλό κόστος εφαρμογής.
 • Βελτιώνει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα που βοηθάει στην ανάπτυξη υδροπονικών καλλιεργειών σε μεσογειακές συνθήκες με εντυπωσιακά αποτελέσματα.
 • Συνδυάζεται άριστα με τους ενεργούς μικροοργανισμούς ενδυναμώνοντας τη δράση τους.
 • Αυξάνει την φωτοσυνθετική απόδοση – ξηρά ουσία.
 • Μειώνει την πρόσληψη νατρίου. Συμβάλλει στην αντοχή των φυτών στην αλατότητα και στα τοξικά επίπεδα Μn, Fe, και Ρ.
 • Ο ζεόλιθος λειτουργεί ως εξισορροπητής επιτρέποντας την μετατροπή του pH της γης σε ουδέτερο. Έτσι, όταν προσθέτουμε το λίπασμα σε αυτή τη νέα γη, το λίπασμα λειτουργεί 100% κι έχουμε μεγαλύτερη απόδοση
 • Όταν έχουμε πολλές ή ισχυρές βροχές ο ζεόλιθος κρατά το λίπασμα στο επίπεδο του ριζικού συστήματος. 

Πόσο κρατάει η δράση του ζεόλιθου;

Ο ζεόλιθος είναι μακροχρόνια ωφέλιμος καθώς δεν αποσαθρώνεται. Ωστόσο, στις συμβατικές καλλιέργειες λόγω της χρήσης χημικών σκευασμάτων ίσως περιοριστεί η δράση του.