Είμαι ο Ευάγγελος Καλαϊτζίδης και εδώ θα βρεις ιδέες , παρουσιάσεις εργαλείων , tips και άλλα τόσα ενδιαφέροντα απο τον χώρο του ελαιολάδου.

Contact Me

  • Home
  • /
  • EVOONEWS
  • /
  • ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΓΕΤΟ

Τα ελαιόδεντρα, αν και βρίσκονται σε στάδιο ληθάργου το χειμώνα, μπορούν να ζημιωθούν από παγετό (ειδικά με πτώση της θερμοκρασίας -7οC και κάτω).

Στα ενήλικα ελαιόδεντρα ο ισχυρός παγετός (-10οC ως -12οC) προκαλεί σοβαρές ζημιές όπως έντονη φυλλόπτωση, σχίσιμο του φλοιού και ξηράνσεις κλαδιών και βραχιόνων. Σπάνια ζημιώνεται και το ριζικό σύστημα με αποτέλεσμα την ολική καταστροφή του δένδρου (αποπληξία). Η ζημιά αφορά στην παραγωγή της τρέχουσας χρονιάς αλλά και των επόμενων ετών.

Ηπιότερος παγετός (-9οC) ζημιώνει κυρίως τα νεαρά δένδρα.

Οι ζημιές είναι εντονότερες αν:
– προηγήθηκε όψιμη ή υπερβολική αζωτούχος λίπανση
– προηγήθηκαν όψιμες ή υπερβολικές αρδεύσεις
– προηγήθηκε όψιμο φθινοπωρινό κλάδεμα
– υπάρχουν ζιζάνια στο κτήμα
– υπήρξε υπερβολική καρποφορία την προηγούμενη χρονιά
– υπήρξε έντονη αποφύλλωση των ελαιοδέντρων από έντομα ή ασθένειες
– έγινε χρήση κοπριάς γύρω από τα δένδρα το χειμώνα
– καλλιεργούνται ευαίσθητες ποικιλίες (ισπανικές ή Νότιας Ελλάδας πχ Κορωνέικη)
– το κτήμα έχει βορινή έκθεση

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΕΤΟΠΛΗΚΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

– άμεσα ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα για την προστασία από μυκητολογικές και βακτηριακές προσβολές
– τα δένδρα αφήνονται ακλάδευτα μέχρι Μάιο-Ιούνιο, ώστε αφού εκπτυχθεί πλήρως η νέα βλάστηση, να αφαιρεθούν τα ζημιωμένα μέρη (κλαδιά, βραχίονες) του δένδρου
– αποφυγή αζωτούχου λίπανσης την άνοιξη, πριν προσδιοριστεί το μέγεθος της ζημιάς
– αν η ζημιά είναι μέτρια, γίνεται ελαφρό κλάδεμα την άνοιξη και αζωτούχες λιπάνσεις σε μικρές δόσεις για αποφυγή βλαστομανίας
– τήρηση μέτρων υγιεινής (απολύμανση εργαλείων) κατά το κλάδεμα για αποφυγή μετάδοσης φυτοπαθογόνων (προσοχή στις βακτηριώσεις). Κλαδεύονται πρώτα τα υγιή δένδρα και τελευταία αυτά με βακτηριολογικές προσβολές (όγκους)